Spoločnosť

Spoločnosť Smart Profit sa zameriava na výnimočné príležitosti súčasného trhu a náročné témy, medzi ktoré sa radia digitálne meny, realitné trhy, významné svetové komodity a originálne startupy.

Našou víziou je nový svet, do ktorého dynamicky vstupujeme. Chceme vytvoriť priestor, v ktorom budú naši súčasní a budúci klienti zhodnocovať svoje prostriedky efektívne a bezpečne. Kde budú môcť realizovať svoje zámery, sny a formovať odkaz pre ďalšie generácie. Sme draví, ale riadime sa logikou. Sme silní, ale zachovávame ľudské hodnoty. Sme inovační, ale nezabúdame na skúsenosti starších. Sme Smart Profit.

Naším cieľom je dosiahnutie strategickej pozície na domácom trhu, z ktorého bude zároveň môžné postupne rozširovať možnosti portfólia aj do zahraničných krajín.

Smerujeme k dlhodobej a stabilnej pozícii na trhu, vytvárame nové strategické partnerstvá a rozširujeme portfólio o originálne projektové zámery. To všetko s ohľadom na vysoké a bezpečné zhodnocovanie vkladov. Dlhodobým cieľom je aj vybudovanie podnikateľskej komunity, ktorá nielen na Slovensku, ale aj v okolitých krajinách vytvorí nový priestor pre realizáciu mladých talentov.