Naše služby

Spoločnosť Smart Profit sa zameriava na výnimočné príležitosti súčasného trhu a náročné témy, medzi ktoré sa radia digitálne meny, realitné trhy, významné svetové komodity a originálne startupy.

Hnacím motorom investičného modulu, ktorý sme vytvorili na základe dlhoročnej praxe a skúseností odborníkov sú tri základné prvky.

Prvým je už spomenutý dôraz na informácie a ich neustále spracovanie a využívanie v jednotlivých oblastiach, na ktoré sa zameriavame. Ekonomické nástroje a indexy, ktoré sú pomôckou ekonómov pre stanovenie krátkodobého i dlhodobého trhového vývoja sú podstatnou súčasťou tohto prvku.

Druhým je orientácia na konkrétne produkty, ktoré spĺňajú niekoľko významných podmienok a vďaka tomu sa stávajú výnosnými a garantovanými. Každý jeden produkt je špecifický a udržateľný na takej úrovni, aby bol pre partnera či klienta tou najlepšou voľbou. Zameriavame sa na stabilné a dlhodobo fungujúce oblasti, inovačné a veľmi žiadané produkty a špecifické projekty z oblasti zahraničného obchodu.

Tretím je efektívne znižovanie nákladov, ktoré je možné vďaka inováciám a technologickému pokroku, ktorého zavádzanie ale nezvládajú všetky spoločnosti. Náklady, ktoré sú pre bežné fungovanie niektorých firiem samozrejmosťou a prekážkou sa tak stávajú našou výhodou.