O nás

Našou víziou je nový digitálny svet, do ktorého dynamicky vstupujeme. Vytvárame priestor, v ktorom naší súčasní ale aj budúci klienti zhodnocujú svoje prostriedky efektívne a bezpečne.

Sme draví, ale riadime sa logikou. Sme silní, ale zachovávame ľudské hodnoty. Sme inovační, ale nezabúdame na skúsenosti starších. SME SMART PROFIT!

 

Spoločne s tímom odborníkov a expertov sa zameriavame na výnimočné príležitosti súčasného trhu a náročné témy, medzi ktoré sa radia digitálne meny, realitné trhy, významné svetové komodity a originálne startupy.

Ľudia, ktorí sú súčasťou nášho tímu kombinujú v sebe nielen vedomosti a profesionálny prístup, ale aj charakterové vlastnosti nevyhnutné pre trhy a produkty finančného sveta. S hrdosťou a pýchou leva, s nápadom a odhodlaním.

Jakub Kraľovanský

Founder & CEO
main trader

Podnikanie je súčasťou života človeka už od momentu, kedy sa rozhodne, že chce svoje vlastné príležitosti tvoriť sám. Je náročné a musí sa riadiť srdcom, ale aj logikou, faktami a presnosťou. Keď firma začína rásť a prichádzajú prví zamestnanci, partneri a klienti, základom sa musia stať hodnoty. Zodpovednosť, spoľahlivosť a istota. Tak je možné vybudovať viac ako firmu, tak je možné vytvoriť nový priestor. Priestor pre sny, nápady, inovácie a zmenu.

Rastislav Mikolaj

Founder & CEO
marketing & sales

Oblasť financií predstavuje jednu z najnáročnejších pre podnikanie. Je dynamická, dravá a nepredvídateľná. Základom sa stáva dôvera v ľudí. Kvalitný tím zaručuje kvalitné výsledky. Je náročné hľadať tu fixný pracovný čas, pretože trhy nikdy nespia. Preto je potrebné budovať každý deň. Jeden krok za druhým, postupne až tam, kde sa vízia stretáva s budúcnosťou a spoločne vytvárajú novú prítomnosť. Človek pracuje na sebe, svojej firme a novom svete.

Ondra
Kočí

analyst & trader

Vladislav
Havšinsky

analyst & trader