Garancia

- vysoké právne zabezpečenie a licencie
- profesionálny a skúsený tím odborníkov
- slovenská firma so zahraničnými partnermi
- stabilné zázemie vďaka partnerstvám

- nepretržitá administratívna a konzultačná podpora
- individuálny prístup a nastavenie spolupráce
- hľadanie konkrétnych riešení pre náročných klientov
- stop-loss systém a silné obchodné know-how

Každú oblasť produktového portfólia realizujeme v rámci požadovaných kritérií a to spôsobom, ktorý nielen dokáže zhodnocovať vklady klientov, ale znamená aj zabezpečenie do takej miery, do akej to daný produkt alebo oblasť umožňujú.

Zo svetových komodít, ktoré sa radia medzi konzervatívnejšie a v domácom prostredí (SR a ČR) patria medzi preferované investície, sa zameriavame najmä na zlato. Tak je možné vytvárať stabilitu portfólia. Ostatné komodity sú obchodované na základe príležitostí trhu a miery rizika, ktorú musia obchodníci zvažovať pri každej jednej transakcii alebo novej stratégii.

Obchodovanie a jednotlivé aktivity v oblasti kryptomien zabezpečuje hĺbková analýza, ktorá vo výsledku znamená 8 základných obchodných stratégií. Tie sú zárukou a garanciou kvality a úspechu aj v tejto rizikovejšej oblasti.