10 vecí, ktorých sa musí zrieknuť každý milionár

10 vecí, ktorých sa musí zrieknuť každý milionár

 

Celosvetovo uznávaný autor Steve Siebold, ktorý si vlastnými silami vybudoval úžasné bohatstvo v hodnote niekoľkých miliónov dolárov, tvrdí, že takmer každý z nás má schopnosť stať sa milionárom.

Vo svojej knihe s názvom „Ako myslia bohatí“ píše: „K budovaniu majetku by ste mali pristupovať rovnako ako k väčšine životných výziev. Jedná sa o proces, v ktorom je nevyhnutné neustále sa zdokonaľovať. Podobne ako keď sa učíte hrať golf, snažíte sa zbaviť hmotnosti alebo si chcete osvojiť nový jazyk.

A podobne ako pri mnohých ďalších životných situáciách, ani v tomto prípade sa úspech nedostaví sám od seba. Ak máte v pláne stať sa milionárom, s najväčšou pravdepodobnosťou budete nútení vykonať niekoľko zásadných zmien vo Vašom životnom štýle, spolu s niekoľkými obeťami.

Predstavujeme Vám 10 vecí, ktorých sa milionári museli vzdať na svojej ceste za úspechom.

Úspešný milionár Steve Siebold vybudoval svoje bohatstvo vlastnými rukami.

Myslenie v malom

Siebold vo svojej knihe píše: „Finančné plány drvivej väčšiny populácie sa točia okolo pohodlného odchodu do dôchodku a našetrenia dostatku peňazí na to, aby ich bolo možné míňať až do smrti. Sľubní milionári majú síce často rovnaké ambície, ale okrem toho sa pomocou zhromaždeného majetku aktívne snažia ovplyvniť svet okolo seba.“

Siebold preto odporúča, aby ste sa na svojej ceste za úspechom nevyhýbali mysleniu vo veľkom. Autor uviedol, že každý bežný človek má v konečnom dôsledku „všetko, čo potrebuje na zhromaždenie väčšieho majetku, aký je schopný minúť.“ Z tohto dôvodu by ste mali čo najskôr začať myslieť ako bohatí ľudia. Položte si otázku: „Ak nie ja, tak kto?“

Priveľký dôraz na sporenie

Prirodzene, bohatí ľudia sú si dobre vedomí dôležitosti sporenia a investovania, ale na druhej strane si tiež uvedomujú, že ak sa chcú stať skutočne bohatými, v najväčšej miere sa potrebujú sústrediť na zarábanie.

Siebold píše: „Masy sú natoľko sústredené na hromadenie zľavových kupónov a propagáciu striedmeho životného štýlu, že si často nechávajú unikať obrovské príležitosti. Bohatí sa tejto chyby nedopúšťajú. Dokonca ani v časoch najväčšej krízy peňažných tokov neprepadajú prehnane šporovlivému zmýšľaniu nežného človeka. Práve naopak, dokážu naplno zamerať všetku svoju mentálnu energiu tým správnym smerom – na veľké peniaze.“

Fixná výplata

Siebold vysvetľuje, že priemerní ľudia preferujú fixné výplaty či hodinové mzdy. Bohatí jedinci však uprednostňujú, keď sa výška ich výplaty mení v súlade s ich výkonom. Veľmi často sú pritom samo-zamestnanými podnikateľmi.

V Sieboldovej knihe sa píše: „Netvrdím, že ľudia s fixnou pracovnou dobou a tradičnejším zamestnaním sa nemôžu stať milionármi na svetovej úrovni. Mnohí milionári však takýto prístup považujú za jednu z najpomalších ciest k bohatstvu, ktorá sa zároveň označuje za najbezpečnejšiu. Najúspešnejší ľudia sú si však vedomí skutočnosti, že samo-zamestnanie je najefektívnejším spôsobom zhromažďovania majetku.“

Flexibilné termíny

Peniaze sa Vám jednoducho nezjavia v náručí. Ak máte v pláne vybudovať si pozoruhodný majetok, musíte si stanoviť jasný cieľ, špecifický plán a pevné termíny.

Priemerný človek túži po mnohých veciach, ale všetkým z nich venuje iba časť svojej pozornosti. Bohatí ľudia naproti tomu „celú svoju pozornosť zameriavajú na jeden významný cieľ a nenechávajú sa rozptyľovať nepodstatnými záležitosťami“. Okrem toho si „stanovujú termíny, v rámci ktorých sa svoj cieľ snažia dosiahnuť. Práve takýmto spôsobom vznikajú milionári, ktorí si budujú bohatstvo vlastnými rukami“.

Kupovanie vecí, ktoré si nemôžete dovoliť

Uznávaný autor napísal: „Príslušníci strednej vrstvy sa preslávili tým, že žijú nad svoje možnosti. To však neznamená, že títo ľudia rozhadzujú peniaze. Práve naopak – zarábajú tak málo, že celú svoju výplatu musia minúť na zabezpečenie si aspoň decentného životného štandardu.“

Bohatí ľudia si však dávajú zvýšený pozor na to, aby nemíňali viac, ako sú schopní zarobiť. To znamená, že vo väčšine prípadov majú k dispozícií viacero zdrojov príjmu a v prvom rade platia sami sebe. Siebold odporúča: „Neobmedzujte sa jednoducho na míňanie a sporenie peňazí. Namiesto toho nachádzajte spôsoby, ktoré Vám umožnia zarábať ešte viac. Isté percento zo svojho príjmu potom okamžite a výhodne investujte, pričom zvyšnú časť peňazí môžete minúť podľa vlastnej vôle.

Zábava

Siebold vo svojej publikácii poznamenal, že „bohatí ľudia sa omnoho radšej vzdelávajú ako zabávajú“.

Autor potvrdil, že mimoriadne úspešní jedinci si uvedomujú výhody neprestajného nasávania informácií aj dlho po ukončení formálneho štúdia na vzdelávacej inštitúcii. Vo svojej knihe vysvetlil: „Keby ste navštívili domov niektorého zo svetových milionárov, rozsiahla knižnica by bola pravdepodobne jednou z prvých vecí, ktoré by ste si všimli. Takáto knižnica obvykle zahŕňa odborné knihy, prostredníctvom ktorých sa daný milionár vzdelával na svojej ceste za úspechom. Stredná trieda populácie naproti tomu číta romány, bulvárne plátky a zábavné časopisy.“

Toxické vzťahy

Ľudia, s ktorými sa stýkate, na Vás vplývajú v omnoho väčšej miere, ako by ste predpokladali. Siebold dokonca tvrdí, že ľudia, ktorí Vás obklopujú, majú potenciál vplývať priamo na hodnotu Vášho majetku.

„Bohatí ľudia sa obvykle zhodujú na tom, že zmýšľanie všetkých géniov je podobné a oduševnenie je nákazlivé. Keď sa totiž budete pohybovať v dôvernej blízkosti úspešnejších ľudí, otvoria sa Vám nové spôsoby zmýšľania a miera narastania Vášho bohatstva sa môže zásadne zvýšiť. Všetci sa postupom času začíname podobať ľuďom, s ktorými sa stýkame. Víťazi preto často vyhľadávajú spoločnosť ďalších víťazov.“

Nostalgia

Priemerní ľudia sa radi strácajú v spomienkach na minulosť. Bohatí sa medzitým zamestnávajú plánovaním budúcnosti a vytyčovaním si cieľov. Snažia sa zaujať pozitívny prístup k všetkému, čo ich čaká.

Niektorí ľudia žijú v presvedčení, že ich najlepšie roky už dávno pominuli. S takýmto prístupom k životu však nikdy nemajú šancu stať sa milionármi. Práve naopak, podobné myšlienky môžu vyústiť až do depresie a veľmi nešťastného života. Avšak ľudia, ktorí aktívne pracujú na budovaní svojho majetku, sú ochotní realizovať svoje sny, veriť vo svoju budúcnosť a kráčať v ústrety neznámym nástrahám.“

Pohodlie

Priemerní človek si užíva pohodlie a bezpečnosť svojho života bez veľkých ambícií. Bohatých ľudí však stimuluje neistota, ktorá ich núti prekonávať svoje limity.

Siebold píše: „Fyzický, psychologický a emocionálny komfort je prioritným cieľom príslušníkov strednej triedy populácie. Ambiciózni jedinci si však už v začiatkoch svojej kariéry uvedomujú, že osobné pohodlie môže byť z času na čas nedostatkovou komoditou. Inšpiráciu namiesto toho hľadajú v neustále sa meniacich podmienkach a naučili sa žiť v nepretržitej neistote ohľadom budúcnosti.“

Strach

Siebold vo svojej knihe nakoniec uvádza: „Najúspešnejší ľudia každodenne fungujú na takej úrovni vedomia, ktorá jednoducho nepozná strach. V tejto rovine zmýšľania sa im zdá, že nič nie je nemožné a nemajú sa čoho obávať. Každý ambiciózny sen, ktorý masy bežných ľudí považujú za nesplniteľný, je pre ľudí bez strachu iba ďalšou možnosťou prejaviť svoje schopnosti.“

Ak plánujete dosiahnuť takúto úroveň myslenia, v prvom rade potrebujete opustiť svoju zónu komfortu. Práve to bolo prvým krokom na ceste mnohých milionárov súčasnosti.

Pridané: 04. 10. 2018

Bude Vás zaujímať

Mýty Slovákov o BITCOINE. Veríš im aj ty?

Dnes sme sa rozhodli upustiť od ťažkých výrazov tradingu a prejsť...

čítať ďalej...

Analýza Bitcoinu! Vrátime sa ešte k hodnote 5200 USD?

Článok je prevzatý z webu http://www.kryptonovinky.sk UPOZORNENIE: Informácie uverejnené v tomto...

čítať ďalej...

Odber noviniek